Mokymai „Pasirengimas IPMA projektų vadovų sertifikavimui"

Grįžti

Mokymai „Pasirengimas IPMA projektų vadovų sertifikavimui"

30
2015 01

Tikslinė auditorija:

IPMA D sertifikacija skirta projektų valdymo komandų nariams bei tiems, kurie nori pradėti gilinti savo žinias projektų valdymo srityje. IPMA C sertifikacija yra aukštesnio lygio ir rekomenduojama patyrusiems projektų vadovams.

Nauda:

IPMA Sertifikavimo naudos:

 • projektų valdymo specialistams: įgyti tarptautiniu mastu pripažįstamą sertifikatą, pripažįstantį jų kompetencijas, žinias ir patirtį projektų valdymo srityje;
 • projektų valdymo paslaugų tiekėjams: įrodyti jų darbuotojų profesinę kompetencijų kvalifikaciją;
 • klientams: gauti garantijas, kad jie gaus paties aukščiausio lygio paslaugas iš samdomų projektų vadovų.

Pasirengimo sertifikavimui mokymų pagal IPMA naudos:

 • pasirengimo mokymų programos IPMA sertifikavimui – tai paskata projektų, programų ir portfelių vadovams bei jų komandų dalyviams;
 • praplėsti ir pagilinti žinias ir įgūdžius;
 • tęsti savišvietos ir mokymosi procesą;
 • pagerinti projektų valdymo kokybę;
 • ugdyti gebėjimus efektyviau pasiekti projekto įgyvendinimui keliamus tikslus.

Kursų turinys:

Kursų metu apžvelgiamos šios temos:

Techninės projektų valdymo kompetencijos:

 • Projektų valdymo procesų valdymas: efektyvumo samprata viešajame sektoriuje ir procesinis požiūris.
 • Projekto valdymo sėkmė. Suinteresuotųjų šalių valdymas. Projekto tikslų ir reikalavimų apibrėžimas. Rizikos ir galimybių valdymas. Projekto kokybės valdymas.
 • Projekto organizacija. Projekto komandos valdymas. Problemų sprendimas. Projektų struktūros.
 • Projekto apimties valdymas. Projekto laiko valdymas. Projekto išteklių valdymas. Projekto kaštų valdymas. Projekto tiekimo valdymas. Pokyčių valdymas. Projekto kontrolė ir ataskaitų rengimas.
 • Projekto informacijos valdymas. Komunikacijos valdymas. Projekto inicijavimas. Projekto užbaigimas.

Socialinės projektų valdymo kompetencijos:

 • Lyderystė. Įsipareigojimas ir motyvacija. Savikontrolė. Atkaklumas. Atsipalaidavimas. Atvirumas. Kūrybingumas. Orientacija į rezultatą. Efektyvumas. Konsultavimas. Derybos. Krizių ir konfliktų valdymas. Patikimumas. Vertybinė orientacija. Etika.

Projektinės veiklos integravimo kompetencijos:

 • Projektų, programų ir portfelių kontekstas. Projektų, programų ir portfelių valdymo diegimas. Santykis su nuolatine organizacija. Verslo aspektai. Sistemos, produktai ir technologijos. Inovacijos. Personalo valdymas. Sveikata, saugumas ir aplinka. Finansiniai ir teisiniai aspektai. Darnus vystymasis.

Kursus sudaro:

Paskaitos, diskusijos, demonstravimas, praktiniai užsiėmimai, situacijų analizė, individuali ir grupinė veikla. Taikoma metodų įvairovė ir kaita, naudojami aktyvinantys pratimai. Mokymų metu kuriama atvira, nuoširdi, bendradarbiavimu pagrįsta mokymosi atmosfera.

Trukmė:

Kursai trunka 3 dienas (24 ak. val.).

Jūsų investicija:

2800 Lt (810,94 Eur). 

Grįžti

Mūsų Požiūris į klientus:

. . . dėmesingas, operatyvus, iniciatyvus, lankstus, betarpiškas . . .

2014 © UAB „Training Expert Group“ - Ir Jūs jau žinote!