Tarptautinė mokslinė konferencija "Europos teisės aktai, reglamentuojantys mokslinę veiklą, ir teisiniai aspektai biomedicininiuose moksliniuose tyrimuose"